سفارش تبلیغ
صبا

☆★☆ عشق شیطونک☆★☆

SMS فلسفی و کمی غمگین

 


 


رشته ای از سنگ پرسید : چرا مانند خاک از خدا نمی خواهی که از تو انسان بسازد ؟ سنگ تبسمی کرد و گفت : هنوز آنقدر سخت نشده ام که مستحق چنین خواسته ای باشم!!!


 


هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود، در دیگری باز می شود ولی ما اغلب چنان به در بسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم!


 


این جمله همیشه یادت باشه : زندگی گل سرخئ است که گلبرگهایش خیالی وخارهایش واقعی است!!!


 


مردم اشتباهات زندگی خود را روی هم می ریزند و از آنها غولی به وجود می آورند که نامش تقدیر است. (جان اولیور رهاینر)


 


تصور کن اگر قرار بود هر کس به اندازه ی دانش خود حرف بزند چه سکوتی بر دنیا حاکم می شد ... (ناپلئون)


 


مثل درخت باشید که در تهاجم پاییز هرچه بدهد،روح زندگی را برای خویش نگه می دارد. (دکتر سنگری)


 


اشتیاق به دانش مانند عطش ثروت با دستیابی به آن دائما افزایش می یابد. (لارنس استرن)


 


انسان نقطه ای است بین دو بی نهایت . بی نهایت لجن و بی نهایت فرشته...


 


خداوند به هر پرنده‌ای دانه‌ای می‌دهد، ولی آن را داخل لانه‌اش نمی‌اندازد!


 


درباره درخت، بر اساس میوه‌اش قضاوت کنید، نه بر اساس برگهایش...


 


کسی که در آفتاب زحمت کشیده، حق دارد در سایه استراحت کند.


 


مشکلات خود را با مداد بنویس و پاک کن را در اختیار خدا بگذار...


 


بهتر است دوباره سئوال کنی، تا اینکه یکبار راه را اشتباه بروی.
انسانی که در نبرد زندگی می خندد قابل ستایش است...


 


برای اداره کردن خودت از عقلت استفاده کن...
و برای اداره کردن دیگران از قلبت...
ف