سفارش تبلیغ
صبا

☆★☆ عشق شیطونک☆★☆

مرگ لحظه ها


لحظه ها پیوسته می رویند ،
                                لحظه ها پیوسته می آیند و می میرند

باد آواز پرستوی مسافر را می دواند تا شکاف کوه
                    وسعت داغ بیابان تنگ ،  تنگه اندیشه پر اندوه

های ، ای آرامش پیشین که با من همنشین بودی
اینک..
اینک.. ، اظطرابی لنگ ،
                               سایه بر اندیش? پرجوشم افکنده است

لحظه های خالی از مهر توام دیگر 
                                                       می نشیند با فراموشی

آه ، من زین پس چه می خواهم 
                                                در سکوت سرد خاموشی!!!


 


خدایا به که گویم ماجرای حسرت تنهایی خود را
                      که دنیا درد دل دارم ولی از بغض خاموشم!!