سفارش تبلیغ
صبا

☆★☆ عشق شیطونک☆★☆

عکس: اصلاح موی سر با داس!

عکس: اصلاح موی سر با داس!

مردم یکی از روستایی در چین برای تراشیدن مو با داس استفاده می کند. به نظر میرسد که اینکار بسیار خطرناک باشد، بدون شک کسی که می خواهد موهای خود را کوتاه کند، آرایشگری را انتخاب میکند که تجربه قوی داشته باشد.

عکس: اصلاح موی سر با داس!

ادامه مطلب...