سفارش تبلیغ
صبا

☆★☆ عشق شیطونک☆★☆

عشق ...........

·       عشق یعنی ... نتونی صبر کنی تا کسی شما رو به هم معرفی کنه.

 

·       عشق یعنی ... همون سلام اول.

 

·       عشق یعنی ... چیزی مثل تنفس در هوای پاک کوهستان.

 

·       عشق یعنی ... یک موهبت طبیعی که باید اونو پرورش داد.

 

 ·       عشق یعنی ... انفجار احساسات.

 

·       عشق یعنی ... وقتی دلت می ره نتونی جلوشو بگیری.

 ·       عشق یعنی ... جذب شخصیتش بشی.

 ·       عشق یعنی ... وقتی تو از اون بخوای که مرد زندگیت بشه.

·       عشق یعنی ... وقتی من و تو ما می شیم

·       عشق یعنی ... حاصل جمع دو انسان

 

 

·       عشق یعنی ... مایه قوت قلب

 ·       عشق یعنی ... شادی و نشاط

 ·       عشق یعنی ... جواهر قیمتی خودتو به دست بیاری.

 ·       عشق یعنی ... توی ذهنت خودتو با اون مجسم کنی.

·       عشق یعنی ... وقتی توی انتخابت شک نداری.

 

 

·       عشق یعنی ... وقتی دل پادشاهی می کنه.

 ·       عشق یعنی ... وقتی اطمینان پیدا میکنی که اون مرد دلخواهته.

        عشق یعنی ... وقتی مردی به دختر دلخواهش برمی خوره.

 ·       عشق یعنی ... کم کردن فاصله ها.

 ·       عشق یعنی ... کلید یه رابطه محکم.

·       عشق یعنی ... دو تایی سوار یه ماشین قوی توی پستی و بلندی ها.

·       عشق یعنی ... فرار کردن به دنیای خصوصی خودتون.

 

 

·       عشق یعنی ... در موفقیت هم شریک بودن.

 

 

·       عشق یعنی ... چیزی که از کلمات قویتره.

 ·       عشق یعنی ... روی دریای خوشبختی شناور بودن.

·       عشق یعنی ... بعضی وقتا بی حوصله شدن.

·       عشق یعنی ... روی هم اسمای قشنگ گذاشتن.

·       عشق یعنی ... چیزی که شما رو ثروتمندترین آدمای روی زمین می کنه.

 ·       عشق یعنی ... بعضی وقتا جز ماه غمزده همدمی نداشته باشی.

 ·       عشق یعنی ... جادوش کنی.

·       عشق یعنی ... کسی رو داشته باشی که لحظات قشنگ زندگیت رو باهاش شریک بشی.

 ·       عشق یعنی ... وقتی توی دنیا هیچ چیز جز خودتون دو تا اهمیت نداره.

·       عشق یعنی ... دو چهره خندون.

·       عشق یعنی ... یه بازی که تمومی نداره.

 ·       عشق یعنی ... چیزی مثل برنده شدن توی بازی.

 ·       عشق یعنی ... وقتی شب مهتاب برات شعر می خونه.

 

 

·       عشق یعنی ... احساس کنی پاهات رو زمین بند نیست.