سفارش تبلیغ
صبا

☆★☆ عشق شیطونک☆★☆

عاشق واقعی

 

*عشق با لذت نگریستن در چهره ی معشوق زاده شده، با نیاز به دیدن معشوق سیر آب گشته و با وصال معشوق به بار می نشیند.

 

*...اگر کسی را دوست می دارید،حتما به او بگویید...

 

*نه تنها عاشق بودن را دوست دارم،بلکه به ابراز عشق نیز عشق می ورزم....

 

*به کندی دوستی کن،اما وقتی دوست شدی با ملایمت و مداومت ادامه بده.

 

*هر انسان فقط یک بار عاشق می شود،شاید عشق دشوارترین بخش زندگی باشد. درهنر عاشقی،امتحان و اعتماد نهایی و دیگر اعمال،همگی پیش نیاز آن دیگری هستند.

 

*همه باید عشق را بیاموزند و گام در مسیر سخت و دردناکی بگذارند تا به آن دست یابند....سفر عشق همیشه شما را به سوی روح دیگری پرواز خواهد کرد.

 

*در تمامی لحظات زندگی فقط یک شادی وجود دارد،و آن چیزی نیست مگر عاشق بودن و عاشق شدن.

 

*عشق ورزیدن را باید از خود عشق آموخت.