سفارش تبلیغ
صبا

☆★☆ عشق شیطونک☆★☆

عاشق با خاموشی کاری ندارد

 

*اغلب قلبی که از عشق مالامال باشد قادر به نمایان کردن عشق است.

 

*شعله ی یک عشق حقیقی هرگز خاموش نمی شود.

 

*عشق،به عشق محتاج است،احتیاجی که من از آن لذت می برم...

 

*آه... زندگی چرخه ی در منشان ترنم ترانه عشق است و عشق احساسی است که هرگز اشتباه نمی کند....

 

*وقتی دو نفر حقیقی ژرف و عمیق در قلبشان حاکم شد،آنها عاشق شده اند...

 

*مرگ، درد ناک ترین اندوه زندگی نیست، بلکه پایان عشق است که به بزرگترین درد زندگی مبدل می گردد.