سفارش تبلیغ
صبا

☆★☆ عشق شیطونک☆★☆

حیف اشک هام

وقتی رفتی و به همه چیز پشت پا زدی به قول و قرارهامون به آرزوهامون به معنای عشق و محبت ;
کار من فقط این بود اشک ریختن و آه کشیدن
هر لحظه به یاد تو مثل دیوانه ها گریه میکردم و اشک می ریختم
بدونه تو نه میتونستم بخوابم و نه میتونستم بیدار باشم
اما حالا که خوب فکر میکنم میبینم تو لیاقت اشکهای منو نداشتی .اشکهایی که از یک دل پاک سرچشمه میگرفتند.از یه دل صاف و ساده
حیف از اون همه اشکهایی که به خاطر رفتنت ریختم . حیف از ون همه آه هایی که بخاطر تو کشیدم. آه هایی که از اعماق دل وجود میگرفتند.آه هایی که سوز دل همراه داشتند


************
ریشه احساس منو خشکوندی
دیگه احساسی ندارم تو دلم
دل پاکمو آتیش زدی سوزوندی
دیگه حتی آهی ندارم واسه دلم
************
دیگه بازی تموم شد
تو را دادم زدستم

دیگه با تو تو قلبم
قول جدایی بستم

دیگه ندارم امید
برای پرواز خستم

دیگه بال و پرم رو
واسه پریدن بستم

دیگه نداره معنی
برام محبت و عشق

قلبمو به روی تو
یا هر احساسی بستم

دیگه نمیشه گفت من
همون آهوی مستم
آره داد میزنم من


دیگه تنها و تنهایی پرستم


**************
تو برام خواب بودی یا یه خیال؟
هر چی بودی دیگه رفتی; بی خیال
 
*************