سفارش تبلیغ
صبا

☆★☆ عشق شیطونک☆★☆

تمنا

تمنا ,     نظر


کاش آن آینه ای بودم من

که به هر صبح تو را می دیدم
می کشیدم همه اندام تو را در آغوش
سرو اندام تو با آن همه پیچ
آن همه تاب
آنگه از باغ تنت می چیدم

گل صد بوسه ناب