سفارش تبلیغ
صبا

☆★☆ عشق شیطونک☆★☆

بی هیچ کلامی...

نگاهم میکنی بی هیچ کلامی ...تبسمی!


نگاهم میکنی غریباته تر از هر غریبه ای!


یادت هم مرا از یاد برده..


چه اتفاق زیباییست برایت..نه!!؟


از ذهن تو پاک شده ام....


دیگر نام من و یاد من


دل آزار کهنه نیست برای تو!


چقدر با همه نزدیک و از من دور شده ای..!!!


تو آن سوی دیوار بلند حاشا


من این سوی دیوار غریبی


شنیده بودم و حالا باور میکنم


«از دل برود هر آنکه از دیده برفت»


.


راز ماندن تو اما چشمان من است


که هر جا مینگرد...تو را میبیند