سفارش تبلیغ
صبا

☆★☆ عشق شیطونک☆★☆

از لحظه دیدار تو

*از لحظه دیدار تو

دریافتم که با ارزش ترین احساسی

که انسان می تواند داشته باشد

عشق است

در گذشته می پنداشتم

که عشق را تنها در فیلم های سینمایی می توان یافت

و به همین دلیل از اینکه تنها بمانم لذت می بردم

در گذشته می پنداشتم

که خیلی مستقل هستم

به هیچ کس نیازی ندارم

و این همه به خاطراین است که خیلی قوی هستم

ولی پس از دیدار تو

در یافته ام

که دید من به عشق

تنها سر پوشی بود

بر شکست هایی که در رابطه های عاشقانه داشته ام

ظاهری نیرومند و بی تفاوت به خود می گرفتم

تا هیچ کس از آن چه که احساس می کنم آگاه نشود

ولی پس از دیدار تو

دیگر نمی توانم تظاهر کنم

احساساتم را آشکار بیان می کنم

و حالا می خواهم

آن چه را که همیشه در دل داشتم

و از بیان آن می هراسیدم به دنیا بگویم

بگویم که عشق

با ارزش ترین احساس انسان است

و می خواهم از تو تشکر کنم

که صداقت من با خود و با دیگران

به خاطر توست

دوستت دارم.