سفارش تبلیغ
صبا

☆★☆ عشق شیطونک☆★☆

از جنس شیشه

ببین چشامو که صدات می کنن هر دم...................................................فروغم!


اگه نباشی ازشون می ریزه شبنم........................................................فروغم!


از این جدایی شدن خسته دیگه کم کم...................................................فروغم!


همش بهونه می گیرن پُر بشن از نم....................................................فروغم!


فدای اون سرخی لبهای تو من شم......................................................فروغم!


بخند که خندت منو دک می کنه از غم..................................................فروغم!


بیا و دستاتو بذار تو دست سردم........................................................فروغم!


بیا و لبهاتو بذار رو لب سردم............................................................فروغم!


رَحمِت بیاد به عشق من! ببین چه سردم!.............................................فروغم!


از وقتی عاشقت شدم نیستی و سردم..................................................فروغم!


فدای اون سرخی لبهای تو من شم.....................................................فروغم!


بخند که خندت منو دک می کنه از غم..................................................فروغم!


تشنه ی بوسه هات تو این کویر خشکم................................................فروغم!


قصه ی غصه هات طرب نذاشته واسم.................................................فروغم!


موجای دریا شدم و ساحلی واسم........................................................فروغم!


سر به بیابون می ذارم نیای کنارم .......................................................فروغم!


فدای اون سرخی لبهای تو من شم.......................................................فروغم!


بخند که خندت منو دک می کنه از غم....................................................فروغم!


حق دارم از فراق تو من کم بیارم.........................................................فروغم!


وقتی سر آروم روی شونه هات می ذارم...............................................فروغم!


همه خنده های تو رو به یاد میارم........................................................فروغم!


بیا و تنهام نذار و بمون کنارم............................................................فروغم!


فدای اون سرخی لبهای تو من شم.....................................................فروغم!


بخند که خندت منو دک می کنه از غم..................................................فروغم!