سفارش تبلیغ
صبا

☆★☆ عشق شیطونک☆★☆

آدمک آخر دنیاست بخند

                    

        آدمک مرگ همینحاست بخند 

                                                         دست خطی که تو را عاشق کرد  

                                            شوخی کاغذی ماست بخند                        

                            آدمک خر نشوی گریه کنی                        
                                                          

                                                                   کل دنیا سراب است بخند                                      


                        آن خدایی که بزرگش خواندی                                          

    به خدا مثل تو تنهاست بخند...

   
"مگه اینکه خدا کمکمون کنه تا یادمون بره این عاشقای زمینی چه قدر پستند!"

سلااااااااااااام برگشتم