سفارش تبلیغ
صبا

☆★☆ عشق شیطونک☆★☆

مقصر دل دیوانه ی ماست

 مقصر دل ماست 


وحشت از عشق که نه ، ترس ما فاصله هاست 


وحشت از غصه که نه ، ترس ما خاتمه هاست 


ترس بیهوده نداریم ، صحبت از خاطره هاست


صحبت از کشتن ناخواسته ی عاطفه هاست 


کوله باریست پر از هیچ که بر شانه ی ماست


گله از دست کسی نیست


مقصر دل دیوانه ی ماست