سفارش تبلیغ
صبا

☆★☆ عشق شیطونک☆★☆

زندگی یک آرزوی دور نیست؛

 زندگی یک ارزوی دور نیست

زندگی یک آرزوی دور نیست

 


زندگی یک جست و جوی کور نیستزیستن در پیله پروانه چیست؟

 


زندگی کن ؛ زندگی افسانه نیست

 


گوش کن ! دریا صدایت میزند؛

 


هرچه ناپیدا صدایت میزند

 


جنگل خاموش میداند تو را؛

 


با صدایی سبز میخواند تو را

 


زیر باران آتشی در جان توست؛

 


قمری تنها پی دستان توست

 


پیله پروانه از دنیا جداست؛

 


زندگی یک مقصد بی انتهاست

 


هیچ جایی انتهای راه نیست؛

 


این تمامش ماجرای زندگیست